A labirintus hívása

Gondok űznek, vágyak vezetnek, a fény szólít - az út az önmagad által épített labirintusban befelé vezet

Read more

Önismeret

Az utak egy napon már nem befelé, hanem benned vezetnek, egy szívedben mélyen ismert, s régóta nagyon hiányzó létező felé

Read more

A Belső gyermek

Ő az, akire vártál, s aki várt rád

Read more
Bottyán Katalin személyiségintegrációs állításvezető
Bottyán Katalin személyiségintegrációs állításvezető, coach +36703177498 szemelyisegintegracios.allitas @gmail.com
Szeretettel üdvözöllek!

Bőség terei I. – Bőség sebek

No Comments

Bőség sebektől a bőség egységélményébe

Ha bőségről, pénzről és családállításról van szó, kezdjük az elején, a szeretettörvényeknél, de később menjünk a mélybe, mint ahogy állításokban azt megszoktuk.
www.bottyankatalin.com
elfogadás és kiegyenlítés szülők és gyermekek között

Bert Hellinger azt mondja, s a családállításokban sokszor megmutatkozik, hogy a szüleinktől kapott legnagyobb érték, ami mindent felülmúl, az az ÉLET.

Az életünk, amit tőlük kaptunk, a legnagyobb bőség lehetősége. Ez a legnagyobb érték, amink lehet, mert minden más eredmény vagy tulajdon csak az élet által lehet a miénk. Az életnek elégnek kell lennie – minden más ajándék. A szüleinktől, s rajtuk keresztül az őseinktől kapott élet olyan értékes, hogy emiatt a szülők és gyermekek között a kiegyenlítődés törvénye nem is működhet a más kapcsolatokban megszokott módon. Az élet elfogadásával olyan ajándékot kapunk, amit viszonozni nem lehet, csak elfogadni és továbbadni. Tovább például a következő generációknak adhatjuk az életet.

Ha elfogadtuk az életet, s mikor életünket kezdjük, a bőség élményét a családunk adja. Teljesen családunk lát el bennünket kisgyermekként. El kell fogadnunk az otthont, a körülményeket, amelyeket teremtenek.

Felnőve már saját erőnkre (is) támaszkodunk a bőség megteremtésében, de még mindig erősen befolyásolja az életminőségünket az, hogy a családunk hogyan tud támogatni bennünket. Nem csak arról van szó, hogy mit, mennyit kapunk a szüleinktől, felmenőinktől, de arról is, hogy mennyire érezzük igazságosnak azt, amit, amennyit kapunk. Mennyire igazságosan osztották a szülők, nagyszülők az általuk részben örökölt, részben megszerzett, megteremtett javakat? Igazságosan, áldón, egyformán, szeretettel, vagy méricskélve, részrehajlóan? Van-e igazságtalanság élményünk ebben? Vannak-e blokkjai a továbbadásnak? Van-e tisztelet az elfogadásban? Ha igen, honnan jönnek ezek? Melyik generációé ez a történet?

Tedd fel a kérdést: Ért-e fájdalom téged, vagy generációs láncod bármely tagját, amikor a szülők az egyik gyermeknek többet adtak a vagyonból, mint a másiknak? Kapcsolódik-e fájdalom az átadáshoz, a tiéd, vagy bárki másé? 

Érzel-e fölényt a kevésbé nyertes családtagoddal szemben, vagy keserűséget saját kitagadottságod, vélt, vagy valós veszteségérzésed miatt?

Ha volt ilyen a történetedben, akkor melyik oldalra kerültél? Kivel érzel együtt? Azzal, aki “győzött”, mert többet kapott, vagy azzal, akit megrövidítettek, akár kisemmiztek, kitagadtak a másik javára?

Vannak-e hasonló sokszor felhánytorgatott vagy éppen titkolt családi történetek? Vannak-e a családod tagjai között feszülő ellentétek, haragok, sértődések, eltagadott, eltemetett fájdalmak a pénz, a vagyon miatt? Ha emlékszel hasonlóra, kérdezd meg a lelkedet, hogy hogyan kapcsolódsz te ezekhez, mi részed van ebben. Ha nem veled történt, vagy a szüleiddel hasonló, akkor rezdül-e mégis valami a szívedben, ha például ezt a cikket olvasod?

Ha vannak ilyen emlékek, történetek, megérzések, rezonanciák benned, akkor gondold végig ezeket is:

Következmények:

A kiegyenlítődés törvénye kimondja, hogy az adásban és kapásban egyensúlynak kell lennie. Azaz, ugyanannyit, vagy a biztonság kedvéért picit többet kell adnunk a jóból, mint amennyit kaptunk, s a rosszból is hasonlóan, bár abból a biztonság kedvéért egy picit kevesebbet… Ha igazságtalanul veszünk vagy fogadunk el, akkor a saját lelkünk és a családi rendszer memóriája, morfogenetikus mezeje is feljegyzi ezt, s működésbe lép egy különös közös lelkiismeret: A család egyes, akár későbbi generációkban született, az eredeti történetet már nem ismerő tagjai tapasztalnak hasonló érzéseket, élnek át látszólag ok nélkül veszteségeket, gyakorolnak önszabotázst, hagynak elúszni lehetőségeket, pazarolnak, veszítenek, és még sorolhatnám… Látszólag érthetetlen. Próbálkozik ő, és jóindulatú környezete is segíti, mégis…

a kiegyenlítődés törvénye
A mélyben ilyenkor lehetséges, hogy a kollektív családi lelkiismeret működik:

Ez nem hagyja, hogy a családtagok elfelejtsék az igazságtalanságot, s ha kell, akár 7 generáción keresztül hat az újonnan születettekre. Gyakran megfigyelték, hogy azok, akik erőszak vagy csalás árán szereztek vagyont, a harmadik generációra legkésőbb elvesztették azt… mivel a családi lélek nem fogadta el az igazságtalanul szerzett bőséget és együtt érzett az áldozatokkal.  Olyan utódok születtek, akik az ősök iránti szeretetből átvállalják azt a régi áldozati sorsot, lelkükben fogadalmakat tesznek, sokszor nem is ismerve már az igazi történetet.

Milyen fogadalmak vannak a lélekben, mit értünk sorsátvállalás alatt?

Például a lélekben öntudatlanul egy, a következőhöz hasonló belső párbeszéd futhat: Kedves ősöm, ha te igazságtalanul jutottál előnyökhöz, én majd hordozom annak a következményeit. Vagy: ha te nem élhetted meg a bőséget, jóllétet, mert igazságtalanul veszteséget szenvedtél, majd én melletted leszek a lélek birodalmában,és vállalom a szegénységet, kisemmizettséget én is, mert veled érzek. Ha te nem tanulhattál, én is ott hagyom az egyetemet, hogy veled legyek abban a sorsban, hogy nem tudom a hivatásomat gyakorolni, ezáltal bőséget teremteni az életemben…

Belépés a bőség térbe: 

Ugyanakkor a bőségnek van egy egységélménye, ami a generációs vagy inkarnációs lánc pozitív központi ereje. Ez az, amire vágyunk, amihez a fogadalmainkat, kötelékeinket letéve, a múltat gyógyítva visszatérhetünk. Ez az otthonosság bőség-ereje, a teljesség.
http://www.bottyankatalin.com/a-nap-kertje-bolygos-polo/jupiter-3/
Jupiter

Ha a generációs, inkarnációs láncot nézzük, a bőség egységélménye olyan, mint a Naprendszer számára a Nap, vagy a Jupiter holdjai számára a Jupiter: csodálatos gravitációs egységközpont. Egy életrendező, kifogyhatatlan sugárzás, egy kincstár, ami mindenkit ellát, aki hozzáfordul.

Egy anyai-apai minőség, a megteremtés, megtartás és továbbadás túláradó, áldó jóindulata. Mire felnövünk, mire begyógyítjuk bőség-sebeinket, ilyenné válunk. 

Ennek a nyomába indulunk az állításokon.

Ez egy cikksorozat első darabja – sok hasonló témájú következik még, hiszen

a Bőség témája kimeríthetetlen.

Az állítások során azon dolgozunk, hogy a lélekben béke legyen, ami alapja a bőség megteremtésének, elfogadásának, élésének.
 
Családállítás & Személyiségintegráció
Facebook-csoport · 217 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre abból a célból, hogy ha van kedvetek,…
 

A mélypont ünnepélye

No Comments

Az évköri mélypont. A számvetés és a fordulat ideje. A meghittség és az igazi értékek ideje. Az ünnep ideje.

Három eredendően egyidejű dolog létezik: Az ember, a szabadság és fény – és ez a három ugyanaz. (Druida triád)

Luca nap, téli napforduló, Karácsony. December 13-ra, 21-re avagy 24-re készülve lépésről lépésre jutunk el a szív mélyébe, az áldás csendes derengésének forrásába, a meghitt és meghítt (=meghívott) igazságba, a számvetés, az elengedés mellett az esszencia és a mag terébe. A gyógyulás és az új élet, fény ígéretébe.

Nemrég még talán toporogtam a kapu előtt: 

Absztrakt repülés: Hidd el nekem A varázslóasszony ott a tükörben visszaváltozna, hogyha bí­rna. Nem fonogatná tovább a csillagos kerítést a szí­ve körül és nem röppenne többé fényvonalak mentén a magasba. De fél, hogy akkor elhagyná őt a gyöngyökkel teli rejtek s védtelenül állna szövevényes kertje közepén.

Vagy volt, hogy beléptem a kapun és árnyakat, visszfényeket, kivetüléseket, sebeket, csalódások nyomait találtam: régi életek hozadéka mintájára mostani életem reakcióival találkoztam. 

Mégis, továbbra is szólt bennem a hívás, megvolt a kapcsolat, új meg új eszközöket, módszereket, tanítást hozott. A rejtőzködés egy ponton nem megoldás és nem is megy.

Tudtam, hogy ha kilépek az emberek közé, akkor  vállalnom kell mindent, mert minden meglátszik: aki vagyok, aki voltam, és aki mindezek következményeként vagy ellenére leszek.

A mélypont – s vele a gyöngy, a szívünkben van.

Jöttek hát a módszerek, gyógyítások: először magamat próbáltam a felszínre hozni, utána azt értettem meg, hogy egy ponton együtt kell haladnom társaim, közösségem kérésével, hívásával. Ezzel is párhuzamosan, azt is meg kell értenem, hogy ez a közösség még csak idea formájában létezik: még minden tagja, magamat is beleértve régi kötelékeket hordoz.

Ezek a kötelékek ráadásul kapcsokkal, szegekkel vannak olyan módszeresen rögzítve, hogy minden közeledés, érintés fáj. 

Egy részük ráadásul nem következik “karmából”, hanem bonyolult, néha a kollektívből jövő erők következménye. 

Az állításvezetés során egy-egy ilyen, az egyszerűség kedvéért nevezzük így “karmikus” szálat érintve néha nagyon messzire kerülünk. Ez a mélypont. Néha a szál hosszú, gubancos, maga is karmokkal teli, ráadásul egyre messzebbre vezet. 

Ilyenkor tudom már az állítás mezőjét figyelve, hogy a Labirintusban vagyunk, és amit találtunk, az aranyból és szeretetből font arany fonál, csakhogy már elpiszkolódott, megterhelődött. Kötelékké vált. 

De fő, hogy megvan, hiszen célja és küldetése szerint az utat mutatja ahhoz a ponthoz, ahol az áldás aranya helyett valami más – méghozzá valami ideiglenes – került előtérbe. Ez az ideiglenes dolog az, ami az arany szálat “elszennyezte”, elfedte. Látszólagos szakadását kiegészítette, összekötözte.

Van, hogy ennyi is elég: a szálat érintve csillan az arany, hullik a nem odavaló por, s a hely megtisztult, fénye felragyog. 

De néha van, hogy emberi léptéket meghaladó súlyok tartják a szálat a mélyben. Ilyenkor egy része már aranylik, de másik része még mindig makacsul ragaszkodik az iszaphoz vagy a sötéthez. Valami ide köti.

Ha az állítás terében tovább dolgozunk, akkor fogadalmakat, kötést, mágiát, akár átkokat, vagy más hasonló erőket találunk.

Van, hogy ezek a fogadalmak már idejüket múlták, s sok-sok év távlatából könnyen elengedhetők. De van, hogy még erős energiát sugároznak.

Több megoldás is lehetséges a mélypont megtisztítására, oldására. Az egyik az, hogy – felállítva az eredeti viszonyokat – vázlatosan látjuk, hogy mit tett a fogadalom vagy kötés az akkori szereplőkkel. Majd kérjük, – immár a nagy időtávlatot megnevezve, ahonnan erre rátekintünk – hogy a tapasztalatok összegének teret adva jelenjen meg a megoldás ideája a térben. 

Nincs semmi, ami olyan erős, mint az idea, aminek eljött az ideje – mondta valaha Victor Hugo. Ez az idea, ami itt az állítás mélypontján megjelenik, az oldás (=áldás) gyógyító ereje, ami ünneppé avatja a helyzetet. Az oldás, az áldás segítségével kapcsolódik eredeti formájában az ember, a szabadság és a Fény.

Állításra jelentkezhetsz: http://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/jelentkezes-szemelyisegintegracios-csaladallitasra/

 
Családállítás & Személyiségintegráció
Zárt csoport · 252 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre. Meghívhatjátok érdeklődő ismerőseite…
 

Négy női minőség együttműködése az egyén és a közösség terében

No Comments

Négy alapvető női minőség: a leány, a szerető, az anya és a bölcs anya, vagy banya. Ezek a női életút legfontosabb állomásai mellett belső szerepszemélyiségek is, és életünket személyes és kollektív terekben is formálják, alakítják, segítik.

A Leány minőséghez tartozik a kezdet, a forrás, a könnyedség, a bizalom, minden hozott képesség, a kíváncsiság, a rácsodálkozás, a mesék és a titkok világa. 

A Szerető minőséghez tartozik a szerelem, a vonzódás, a kreatív teremtés, a szépség, a tehetség ragyogása, a vágyott dolgok, eredmények bevonzása, a tanulás. 

Az Anya minőséghez tartozik a jelenlét, a táplálás, a továbbadás, a tanítás, a kisugárzás, az otthon. a gyümölcsözés, a teremtés. 

A Bölcs Anya vagy Banya minőséghez pedig az aratás, a raktározás, az esszencia készítés, a rendszerek működtetése és a finomodás egy magas szintje. Mindemellett a gyógyítás, az emlékezés és a hagyományozás is idetartozik. 

Belső szerepszemélyiségeink folyamatosan hatnak egymásra, együtt hangolják lényünket harmóniára, az életünk éppen jelenlévő kihívásaival való találkozásra készítenek. 

Éppen úgy,  mint egy jelképes női közösség, vagy akár család tagjai, egymásért moccannak, egymásnak segítenek. 

Egy, a közelmúltban a Galga Menti Női Önismereti Körben tartott kollektív teres állításunkon gyönyörűen mutatta meg a mező, hogy hogyan működik a minőségek együttje, ha egyikük kizáródik vagy megsérül.

Ez alkalommal a Leány sérülését láttuk – hiszen női körünkben egyre nagyobb teret kaptak a mély önismereti, kérdések. Túlságosan elkomolyodtunk. 

Témáinkat összegyűjtve a következő szerepeket hoztuk az állítás terébe: Anya, Közösség, Bölcs Anya, Sámánasszony és Szerelem, vagy Szerető. A munka során még bekerült a Leány is, így lett teljes a történetünk. 

Bottyán Katalin - Nap Kertje - Csillagerők

Állításunkban azt láttuk, hogy a minőségek – melyeket a tagok képviseltek – azonnal körbevették és középre helyezték a Közösség által behozott Leányt. Ezt egy, a teremben talált óriási játékmedve képviselte. Az állításban jelentést kapott a mackó kopottassága, a bal térdén lévő nagy szakadás. 

A Szerető karjait felfelé nyújtva teremtette meg az összeköttetést az Ég és a Föld között. Spirál alakban hívta le a fenti energiát, amit az Anya azonnal használatba vett a Leány gyógyítása érdekében.  Eközben a Bölcs Anya kezének mozdulataival a vízszintes síkon szintén spirál alakban terítette ki a Leány körül az energiákat, így hozva létre közösen a gyógyulás terét.  A Sámánasszony pedig lentről és kintről a test tisztítását végezte, vállalva az azzal járó mocsok felszínre hozását is. Ebben a szentelt térben gyorsan tisztult és gyógyult a Leány. Mindeközben a Közösség körülöttük berendezte a teret, s a Leányt képviselő gyógyult Medve (az első csakra erőállata) egy virágokkal díszes tavaszi erdőbe került.

Azonnal értettük, hogy milyen fontos gyógyítást kaptunk: eljött az ideje az öröm, a játékosság, a vidámság elfogadásának. Női körünk elvégezte a mélybe merülős , tisztító-gyógyító feladatai nagy részét. Készen állunk arra, hogy az évkörön soron következő időszak energiáit is elfogadva hamarosan, sokakat hívjunk és várjunk közösségünkbe.

 
Családállítás & Személyiségintegráció
Zárt csoport · 252 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre. Meghívhatjátok érdeklődő ismerőseite…
 
 
Galga menti Női Önismereti Kör
Zárt csoport · 42 tag
Csatlakozás a csoporthoz
Az önismeret, a női körök és családállítások támogató, segítő erejének elkötelezett hívei vagyunk, mivel saját életutunkon már tapasztaltuk ezek minde…
 

Az árnyék transzformációja az állításban jelképek segítségével

Állítói nap és jelképek a Galga Menti Női Önismereti Körben 2018.11.10-én

Mennyi eszköz áll rendelkezésre, amikor a mezőben, a csoportokkal dolgozom!
Családállítás, coaching, gyógyító beszélgetés, tréningtechnikák, izomteszt, jelképek, mesék és történetek. Mindezek velünk együtt vannak a Térben…

Már gyermekkoromban… ezerszer hallgattam szüleimtől, majd később rongyosra olvastam a népmeséket, nem értettem mindenhol, de végiggyúrtam magamon a Sziriat oszlopait. Serdülőként éjszakánként olvastam a törzsi kultúrák meséit, történeteit, még az eposzokat, klasszikus drámákat is. Először még szamizdatban, majd később “rendes” könyvben Hamvas Bélát, Eliadét és másokat…

A néprajzi, antropológiai tanulmányok során kiegészültek, a sok év művészi alkotómunka során pedig élővé váltak, összeilleszkedtek mindezek: vizuális jelképek, történetek, szavak, nevek.

Amikor a mezőben dolgozom, állítást vezetek, ez a sok minden jelen van velem, segítenek az értelmezésben, a maguk archetipikus régiójából támogatják a nagyon személyes folyamatot, ami éppen zajlik.

Mi más lenne fontos az állítás során, mint az Ember, lényének szféráival. Belső világának segítségre, gyógyulásra váró szereplőivel, akikhez a hétköznapok hatásai nehezen jutnak el, ha egyszer páncél mögé bújtak, bezárkóztak egy trauma hatására. De azonnal felszabadulnak és biztonságban érzik magukat, ha a mesék, mítoszok nyelvét hallják, hiszen ez az ő nyelvük. A képek, mesék, mítoszok világa egyúttal a belső szereplők országa is. 

2018.11.10. oltár-mandala a Galga Menti Női Önismereti körben

Az egyik résztvevő – szervező, Timi a következőképpen  foglalta össze azt a novemberi állítói napot, aminek kapcsán most írok: “Mai önismereti női körünkön nagyon szép kapcsolódásokat éltünk meg és mély történeteket ismertünk meg. A novemberi transzformációs lélekfolyamatokban gyógyulást lelt vagy a gyógyulás útjára lépett a lélek.

Megtapasztaltuk a bántalmazó párkapcsolat egyik lehetséges transzformációs útját- milyen önismereti folyamatokon keresztül vezet az út a mély női sérülésekből a kölcsönös, egymás megbecsülésén, tiszteleten alapuló közös otthonig a férfival.

Az évköri minőségekhez kapcsolódva a mélybe, a tudattalanba merültünk, ott kiállva a próbákat megtapasztaltuk a lélektranszformációt és a fény születését.

Egy, az orvosok számára is új típusú, kidolgozott kezelési módszerekkel nem rendelkező betegség lehetséges gyökereinek feltárására indultunk- rettegésig fokozódó transzgenerációs/inkarnációs félelemmel, felelősség hárítással, életellenes döntésekkel néztünk szembe és vittünk megértést, fényt a szituációkba, ezzel is támogatva, kiegészítve, könnyítve az orvosi kezelések önmagában is járatlan, nehezített útját.” 

Ennek a mélybe merülős, gyógyító-gyógyulást segítő, fényhozó napnak az árnyék transzformálásáról és a fény felébresztéséről kellett szólnia. 

A tér egyszerűsége nagy segítségünkre volt ebben. Egy néhány hétköznapi tárgy segítségével oltár-mandalát készítettünk. Ez az erre az alkalomra épített erő-tér az asztalon finoman támogatta az élet-választást, az esszenciák, összegző üzenetek, oldó mondatok megérkezését az állítói munka közben. 

Az oltárunk egyszerű volt: két gyertya, egy piros négyszögletes tálon négy alma, egy gránátalma, egy pálca és egy gombolyag fonal. Ezek az erőteljes jelképek támogatták a teret, a mezőben végzett munkát.

November közepén a csupaszodó fák éves munkájából lassan csak a gyümölcs marad. Ez egy esszencia, mely magában foglalja a téli álom, a hideg, a hó, majd a tavaszi olvadás, meleg, a pattanó rügyek képét. Összefoglalja a virágot, a méhek táncát, a napfény és az eső, a lombok és a madarak emlékét. Piros és fényes kívül, belül fehér és ízletes. Legbelül pedig ott bújik a mag, mely a következő fák ígérete.

A három Istennő: Héra, Aphrodité és Pallasz Athéné – még mielőtt Erisz eldobta volna az almát.  Kedvesen beszélgetnek, lakomáznak… (Séta a Bronzkorba 2013. Mátrakeresztes). 

Jelképes szinten az alma lehet Erisz (a viszály istennőjének) almája, ha versengünk, de Heszperiszek kertjének, vagy az Édennek az almája is, ha bölcsességre és ártatlanságra teszünk szert a személyiségünk fejlődésének folyamatában. 

A gránátalma pedig az alvilágba ragadott leány-istennő, Koré/Perszephoné jelképe, ahogy a fáklya is. Ő az, akiben olyan erős az élet, hogy még alvilágba ragadtatása után is lénye egy része a fényben kap helyet, s a vegetáció, az évkör rendjének fenntartása lesz a feladata. 

A pálcát Hermész, a Lélekvezető jelképei között tartják számon, s a fonal közismerten szükséges, ha labirintusban kell járnod.

Ezek a tárgyak tehát mind az évkörnek megfelelő mélybe merülést, akár pokoljárás próbáját segítő istenségek/archetípusok attribútumai. A magyar népmesék alvilági sárkányainak legyőzése után a pásztorfiú egy vesszővel azok várára csap, a vár almává változik, így a fiú a zsebében elhozhatja őket. Majd hazaérkezése után a három almát a vesszővel gyémántvárrá változtatja, s megtalálja benne éppen azt a királykisasszonyt, akit valaha meglátott. 

Miért mondom el ezt? Miért használok gyakran mitológiai, népmesei történeteket, az állításokon?  Azért, mert a mitológiai, népmesei jelképek nyelve a lélek nyelve. Sok generáció, akár évezredek mentális munkájának, tapasztalatának esszenciái, kikristályosodásai. 

Amikor az állítást kérő sebzett nőiség-élményét gyógyítjuk a az állítás során, s azt mondom: lásd a szívedet, mintha víz csorogna rá, s lemossa róla mindazt a terhet, port, nyomokat, akár karcolásokat, melyeket a bántalmazó, versengő, téged nem értékelő párkapcsolatok hagytak rajta, s lassan látod, amint előtűnik érintetlen, valódi szépsége… akkor ezeknek a jelképeknek, itt az almának és a víznek az ereje támogatja a folyamatot.

Erisz almája (Séta a Bronzkorba, Mátrakeresztes… erdei színház)

Fájó életeseményeink, tapasztalataink is részben generációs, részben karmikus előzmények után, a személyes életünk cselekedetei mentén nyernek teret az életünkben. Emberi valóságunk összetett idői  és terei között, mint arany fonál, a jelképek, s az ezekből fűződő archaikus történetek (mítoszok, mesék) jelenthetik a hidat. A jó hír az, hogy lehet a fényt, egészséget, jóllétet választani, még ha bátorságot próbál is az adott történet, amit éppen “ad” a mező.

E novemberi Galga Menti Női Önismereti Körös állítói napon egy bátor kis csapat vállalkozott az árnyék felderítésére. Dolgoztunk személyiség belső terében, az asztro-állítás módszerével, valamint az állítást kérő jelen életének szereplőivel és inkarnációs térben is. 

Az azonnal megjelenő eredmény a fény és a szeretet tapasztalása volt az árnyék helyén. 

A Galga Menti Női Önismereti Körbe jelentkezhetsz: http://www.bottyankatalin.com/galga-menti-noi-kor/jelentkezes-a-galga-menti-noi-korbe/http://www.bottyankatalin.com/galga-menti-noi-kor/jelentkezes-a-galga-menti-noi-korbe/

És szeretettel várlak egyéni és csoportos családállításra is: http://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/jelentkezes-szemelyisegintegracios-csaladallitasra/

 
Családállítás & Személyiségintegráció
Facebook-csoport · 249 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre. Meghívhatjátok érdeklődő ismerőseite…
 

CSOPORTOS PROGRAMOK 2018.NOVEMBERÉBEN

No Comments
A 2018. novemberi csoportos programokat feltüntettem a plakáton. A megosztásokat, továbbküldéseket nagyon köszönöm :) Az egyéni állítói alkalmak miatt kérlek, jelentkezzetek emailben, ezek időpontját egyeztessük együtt. 

November 10-én lesz a Galga Menti Női Önismereti Kör állítói napja Aszódon 10:00-16:00-ig. Ide is lehet jelentkezni állítóknak és segítőknek is. Itt egy nagyon erős női energia működik, bátor és felkészült, az önismereti utat járó csoportba érkezel. Csak nőknek! Talán az is számít, hogy a jelenleg elérhető legolcsóbb lehetőség, ha állítást szeretnél kérni: itt csak 10.000 Ft állítóknak a díj. 

November 17-én újra csoportos állítói nap lesz a Grál házban 9:30-16:00 óráig. A nap fókusza az Árnyék ölelése... Kérlek, hangolódj egy pillanatra az árny és az arany szavak hangzásában rejlő kapcsolatra... s bízz abban, hogy munkánk által árnyékunk gyógyulásra, fényre talál, s az áldás arany derengése érkezik a terünkbe. 
18:00-tól pedig a következő SZER-ZŐI est szintén Szabadi Zsuzsival Kincstár címmel. A bársonyos (éj) vagy föld jellegű (barlang) mélységekben elszórt kincseink után indulunk egy komplex est során, amikor is célunk az árny arannyá, méghozzá lélekarannyá, áldássá való transzformálása. Jóvá tesszük a múltat, a jelent és a jövőt. 

A programokra a megszokott módon, a jelentkezési lapokon regisztrálhatsz: www.bottyankatalin.com - a programnaptár alatti menüben találhatók. 

Bármilyen kérdést, kérést szívesen meghallgatok, megválaszolok, keressetek nyugodtan. 

Szeretettel: Bottyán Katalin coach, személyiségintegrációs állításvezető

A 2018. novemberi csoportos programokat feltüntettem a plakáton. A megosztásokat, továbbküldéseket nagyon köszönöm 

🙂 Az egyéni állítói alkalmak miatt kérlek, jelentkezzetek emailben, ezek időpontját egyeztessük együtt. 

November 10-én lesz a Galga Menti Női Önismereti Kör állítói napja Aszódon 10:00-16:00-ig. Ide is lehet jelentkezni állítóknak és segítőknek is. Itt egy nagyon erős női energia működik, bátor és felkészült, az önismereti utat járó csoportba érkezel. Csak nőknek! Talán az is számít, hogy a jelenleg elérhető legolcsóbb lehetőség, ha állítást szeretnél kérni: itt csak 10.000 Ft állítóknak a díj. 

November 17-én újra csoportos állítói nap lesz a Grál házban 9:30-16:00 óráig. A nap fókusza az Árnyék ölelése… Kérlek, hangolódj egy pillanatra az árny és az arany szavak hangzásában rejlő kapcsolatra… s bízz abban, hogy munkánk által árnyékunk gyógyulásra, fényre talál, s az áldás arany derengése érkezik a terünkbe. 
18:00-tól pedig a következő SZER-ZŐI est szintén Szabadi Zsuzsival Kincstár címmel. A bársonyos (éj) vagy föld jellegű (barlang) mélységekben elszórt kincseink után indulunk egy komplex est során, amikor is célunk az árny arannyá, méghozzá lélekarannyá, áldássá való transzformálása. Jóvá tesszük a múltat, a jelent és a jövőt. 

A programokra a megszokott módon, a jelentkezési lapokon regisztrálhatsz: www.bottyankatalin.com – a programnaptár alatti menüben találhatók. 

Bármilyen kérdést, kérést szívesen meghallgatok, megválaszolok, keressetek nyugodtan. 

Szeretettel: Bottyán Katalin coach, személyiségintegrációs állításvezető

Ajándékkártya

No Comments

Terveztem egy ajándékkártyát. A kártyán a Tér mandalája látható – a Téré, amely minden mezőmunka, így a személyiségintegrációs állítás alapja, hordozója.  Talán neked is van olyan ismerősöd, családtagod, aki szeretne eljönni állításra. Ezt tudod róla, s azt is, hogy örömmel fogadná ajándékba a lehetőséget. Ha így van, kérlek, keress, hiszen mostantól van lehetőséged ajándékkártyát adni neki egy jeles alkalomra: karácsonyra, születésnapra, vagy csak úgy. A kártyát személyre szabottan készítem: nevét ráírom, s ha egyeztetünk, a képet, színvilágot is az ő személyiségéhez alakítom.

A személyiségintegrációs állításokról olvashatsz: https://www.facebook.com/csaladallitasesszemelyisegintegracio

Illetve itt, ezen az oldalon, a menüben válogathasz a cikkek között. 

https://www.facebook.com/groups/327560687669674/

Légy az animuszom…

No Comments

Légy az animuszom … Hangzott el egy állítás oldómondataként… Egy régi, a rendszerből eltűnt,  kitagadott, akár ellenségessé, vagy túl gyengévé, igaztalanná vált férfi képének gyógyításakor ugyanis nem teszünk mást, mint erősítjük, éltetjük a bennünk élő belső férfi, az animusz képét. 

Egy régi, a rendszerből eltűnt,  kitagadott, akár ellenségessé, vagy túl gyengévé, igaztalanná vált férfi képének gyógyításakor ugyanis nem teszünk mást, mint erősítjük, éltetjük a bennünk élő belső férfi, az animusz képét. 

Ez fogja formálni az életünkben álló férfiakat. Amíg a belső férfi sérült, a külső is az lesz, vagy nem kapcsolódik, vagy eltűnik, vagy aktivitása szűnik meg.  

Magadra maradva küzdesz, megtanulsz férfi nélkül élni. S kérdezed, miért. 

Ha a férfiakkal van gondod, először nézd meg magad, mert a férfi tükör. Keresd magadban a férfi mintákat, keresd magadban a helyet, amit az életedben felkínálsz neki, az energiákat, amivel táplálod őt. Keresd először magadban a nőt.

Igen, az első lépés az, hogy a női lélek megtalálja saját erejét, női vérvonalának támaszát. 

Majd ezt a forrást elfogadva, s naponta használva már erősebbnek érzed magad, biztonságban vagy, akkor eljöhet a pillanat, amikor a női generációs, inkarnációs őseid mellett valaha állt férfiak sebeit,   találod meg, s orvosolod.

Van rá példa, hogy az oldásban csak az erejében álló férfi ideájáig, üres, de ezáltal már betölthető helyéig jutunk az első körben el. 

De ez is nagy lépés. Ez a tiszta, rendezett tér az, amibe a férfi – ha kell időt kérve ehhez – de meg tud érkezni, akkor, amikor már erre te is készen állsz. 

Ez nem azt jelenti, hogy felelős vagy a társadért. Ez azt jelenti, hogy blokkjaid, traumáid léte, érzelemtested állapota meghatározó abban, hogy kikkel kapcsolódsz, milyen életet élsz. Az animusz állapota pedig befolyásolja azt, hogy milyen férfiak vannak melletted, s hogy a melletted lévő férfiak hogyan kapcsolódnak hozzád.

Ezért, s nem másért hat gyógyítólag a belső minőségeid, azok sebeit, sérüléseit, negatív arcát viselő árnyékod  fénybe emelése a párkapcsolatodra is. 

Ha Nőként, méghozzá gyógyító, tápláló, megszentelő, szerető nőként állsz az életedben, akkor meri és tudja a benned élő sérült férfi megmutatni, eléd vinni a sebeit. Akkor tud kérni, akkor tud megnyílni. S ekkor már tudod emelni, építeni, gyógyítani őt. 

A személyiségintegrációs családállítás az egyik legjobb eszköz arra, hogy tégy magadért…. Ha szeretnéd tudni, mi ez, olvass tovább: http://www.bottyankatalin.com/szemelyisegintegracios-allitas/  vagy pedig a https://www.facebook.com/csaladallitasesszemelyisegintegracio/ oldalon. 

Ha pedig szeretnél, azonnal jelentkezhetsz a következő állítói napokra: http://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/

AnimusAnima – Robert Séguineau

Ha mégis fáj…

No Comments

Mi van, ha az oldás után valami fáj? Ha nem érkezik azonnal a megnyugvás? Egyikünktől érkezett egy kérdés, s a választ megosztom itt, az oldalon is, mert többeket is érinthet. 
Arról van szó, hogy az állítás utáni időszakban erős, mélyről jövő érzések kavarodhatnak fel. Ha a körülmények egyébként is stresszesek, illetve ha az útnak éppen egy feldolgozós-tisztítós részén járunk, nehéz lehet az új mintát könnyeden választani. 
Néhány napig – mint a legtöbb energetikai gyógyítás esetében – előfordulhatnak felerősödött tünetek.

Ha ilyesmit tapasztalsz, próbálj visszakapcsolódni az állítás záró képéhez és az abban megjelent pozitív energiához. Például egy megtalált ikertestvér esetén visszaidézheted az együttlét emlékét egy párna érintésével.

Önállóan is elvégezheted a záró meditáció gyakorlatát:

Belégzés szívtérbe, lefelé nyúló fénygyökér, érzések átadása a Földanyának megváltoztatásra. Megváltozott minta belélegzése. Szívtér. Felső fénykorona, fényzuhany. Ezek a gyakorlatok segítenek akkor is, ha állítástól függetlenül nagyon felkavarodott valami a mélyben.

Plusz sajnos, előfordul, hogy a tudatalatti egy része megpróbál a sérült állapotába visszarendeződni, mert azt szokta meg. Az szokta meg, hogy fáj. De a gyakorlat abban is segít, hogy tudatosan válaszd a jó eredményt, amit az állításon már elértünk. 

Az arany derengés nem harsog, de mindig jelen van, próbáld nyitva tartani a csatornát 🙂 

S ha még is fáj, jusson eszedbe: akármilyen csúnyácska is a hernyó, végül pillangó lesz belőle… 

Gonoszság a női ágon – az apa ideája is hiányzik – avagy egy fulladásos álom inkarnációs háttere

No Comments

Az állítást kérő a születésnapjára meghirdetett állítói nap reggelén jelentkezik: fulladásos álma volt, képek nélkül, ami mély nyomot hagyott benne. Szeretné érteni és integrálni az üzenetét. Másnapra tudom az állítást vállalni. 

Egy rövid beszélgetés keretében tisztázzuk az állítóval, hogy gyermekkorában volt ugyan asztmája, de kinőtte. Ritkán és enyhe tünetekkel tapasztalta csak felnőttként, hogy kissé nehezen vesz levegőt. Úgy érzi, ennek az élménynek nem testi eredete van. Szeretné tisztázni, hogy mit üzen ez az élmény. A jelenleg őt foglalkoztató érzelmekre legjellemzőbb, hogy barátaihoz képest lemaradva érzi magát. Nincs párkapcsolata, családja, holott a többiek már családot alapítottak. Ez szorongást okoz benne. Ezt is szeretné oldani a mai állítás során. 

Izomteszttel tisztázzuk, hogy a cél rendben van, tudunk és szükséges ezzel dolgozni. A személyiségintegrációs állítás megfelelő eszköz a munkára. 

Inkarnációs térben kell dolgoznunk, melynek ideje: i.e. 261. Helyszíne Észak-Amerika, az óceán partvidéke. Egy indián közösség tagjairól van szó. 

Konkrét szereplők: az állító (mint leány magzat), az anyja, a nagyanyja, az apja és a fiú ikertestvére. Jelen van még a gonoszság minősége. 

A képviselők felállnak. A magzatok a földön feküsznek, az anya gyengének, a nagyanya gonosznak érzi magát. Az apa teljesen kivonul a történetből, távolabbról figyeli az eseményeket, de nem érzi magát kapcsolatban. Az apa egyébként erőteljes, de nem akar közösséget vállalni a családdal.

A szereplők elmondják, hogy rossz légkör van: gyengének érzik magukat (elsősorban az anya), mivel éhínség van. Az izomteszt megerősíti ezt a helyzetet. A nagyanya ármánykodásból eltávolítja az apát, valahogy meggyőzi, hogy nem tőle vannak a gyermekek. A képviselő elmondása szerint különösebb ok nincs erre, pusztán a gonoszság hajtja. 

Az apa egyre távolabb húzódik, miközben az anya életet ad az ikreknek. Egy rövid ideig szeretetet éreznek a női szereplők. Azonban van a törzsben egy hagyomány, amit megerősít egyrészt a nagyanya gonoszsága, másrészt pedig az éhínség: ha ikrek születnek és az egyik leány, akkor az meg kell ölni. Ennek érdekében a nagyanya eltávolítja az anyát a gyermekek mellől valami ürüggyel, s brutális módon megöli a kislány gyermeket. Az anya, mikor visszaér a házba, már csak a megtörtént gyilkossággal szembesül, s azzal, hogy csak egy gyermeke maradt. Ekkor minden érzelem megfagy benne, maga is gonosszá válik. A kisfiát, amikor 6 éves lesz, ő maga öli meg. 

Az apa távolról látja a történteket, de nem avatkozik bele. Azt mondja, azért vonult ki a történetből, mert amikor meglátta a nagyanya mérhetetlen gonoszságát, úgy érezte, hogy ezzel a családdal nem akar összetartozni. Meg volt győződve róla, hogy később a felesége is ugyanilyen lesz. Elmondja, hogy ez volt az oka annak, hogy akkor sem avatkozott be, és nem állt a felesége és a gyermekei mellé, amikor még lehetett volna, nem látta el őket táplálékkal, mert azt gondolta, hogy ekkora gonoszsággal nem tud közösséget vállalni.

Az anya elmondja, hogy mielőtt a tett már megtörtént, a szokás ellenére a faluból néhányan titokban táplálékot hoztak neki, tehát ez a hagyomány nem volt szigorú és nem volt kötelező. Megmenekülhettek volna, ha a nagyanya és az apa mellettük áll. Nem pedig az egyikük elhagyja, a másikuk pedig konkrétan árt nekik.

Mivel az inkarnációs térben járunk, csak annyi lehetőségünk van, hogy a valóságot felállítjuk, azaz, rálátunk erre a régen elfelejtett történetre. Minden szereplő őszintén szembesül az általa hordozott minőséggel, elismeri a tetteit. 

Ekkor – már a jelenből kérdezem őket: elmondom, hogy a történetet már máshonnan látjuk. Azóta eltelt több, mint kétezer év. Volt, ami volt, nem változtathatunk ezeken az eseményeken. De ebből a távolságból, hogyan lehetett volna másként? 

A nagyanya képviselője elmondja, hogy őrajta is nagyon sok volt – generációk gonoszsága nyomta. De most elismeri a tettét, és a gonoszságot. S mostmár látja, hogy ez nem szükségszerű. Megoldhatók a dolgok összetartással, sorsfelvállalással is. Elmondta, hogy nagyon sajnálja, ami történt. 

Az anya képviselője nagyon megkönnyebbül, amikor a nagyanya mindezeket elmondja. Oda tud állni a gyermekek mögé. Már ennyitől érez magában annyi erőt, hogy áll a lábán, és rá tud nézni a gyermekeire. 

A nagyanya képviselője ezt látva a lánya és az unokái mögé tud állni, generációs láncban a helyére kerül. 

Engedjük, hogy lélegezzenek az új helyen, új élményben, újfajta erőben. 

Az apa elmondja még, hogy ezek a nők nem viselkedtek úgy, mint ahogy egy anyának/nagyanyának kell. Elmondta azt is, hogy ő mit gondol az anyaságról, milyennek kellene lennie egy anyának: önfeláldozónak, táplálónak, gondoskodónak. 

Kérésemre ezt megismétli közvetlenül a feleségét és az anyósát megszólítva. 

A felesége kérésemre megkérdezte a férjétől: S azt tudod-e, milyennek kellene lennie egy apának?

Kiderült, hogy a férfinek fogalma sincsen. Soha nem jutott eszébe ezt végiggondolni. Tehát csak a nők felé voltak elvárásai. 

Ezek után már az apa sem ítélkezik, hanem el tudja vállalni a felelősségét. 

A nők sorába már megérkezik az energia, erőben állnak, de még nem a helyükön: láthatóan a férfinak még a helye sincs meg közöttük. 

Megkérdezem az apa képviselőjét, hogy egy alternatív választásként oda tud-e lépni, választani tudja-e a családot. Határozott nem a válasz. Időt kér, amit megadunk neki. De az anya mellé egy sárga párna képében beillesztjük az erejében álló férfi ideáját. Ekkor árad el számunkra is érzékelhetően a térben az arany derengés, az áldás és gyógyulás fénye. 

Ekkor hívom be az állítást kérőt, aki – saját jelen életének idejéből és helyéről – megköszöni a tanítást. Ő maga az időt kérő férfi mellé lép, aki szeretettel rá mosolyog- most már – bízzunk benne – meg fog tudni érkezni az életébe a társ. 

Tanulság: A két nem egyáltalán nem ismerte egymást. A nőinek legalább az ideája jelen volt a térben, de a férfi/apa még elképzelés formájában sem tudott megjelenni. A nemek képviselői így veszélyesnek látták egymást – az anya végül ezért áldozta fel a fiú gyermekét is, amikor az már egy kicsit is férfiasodni kezdett. A nő boszorkány, gonosz, a férfi teherbe ejt, biztonságot ígér, cserben hagy. Az életbe lépni veszélyes. Az öregek veszélyesek, rosszak… Sok ilyen tudott vagy tudattalan szorongás, hiányérzet gyökere lehet a hasonló inkarnációs emléknyomokban. A gonoszságról ebben az állításban az derült ki, hogy a nem tudás, a saját törések, a gyengeség, a jó mintha hiánya sűrűsödik össze a szabályba való kapaszkodással, s adódik akár tovább generációkon át, s képez blokkot, boldogságunk előtt áthatolhatatlan akadályt.

Nincs felhatalmazásunk teóriákat gyártani, de van lehetőségünk dolgozni magunkon.

Az állító már úgy érzi, lemaradt a barátai között, nem alapított családot, régóta nincs párkapcsolata, holott az ideje itt lenne és vágyik is rá. Sok önismereti munkát végzett már, de ennek az állításnak a terét is el kellett érnie, hogy nőként is az erejébe állhasson. Erre hívta fel a figyelmét a fulladásos éjszakai élmény. S korábban is volt már nálam egy állításon: 5 generációs ikervesztés-sort oldottunk  akkor – most annak is egy mélyebb előzményében helyeztük el az áldás aranyló gyógyírét. 

Mert ennek a légkörében, tényleg örömtől ragyogó arccal adták vissza a csoport tagjai a szerepeket. 

Az arany derengés nyomában – személyiségintegrációs állítói napok szeptemberben

No Comments
Bottyán Katalin - A Nap Kertje - Arany életfa
Bottyán Katalin – A Nap kertje – Arany életfa

Személyiségintegrációs állítói napokra várlak 2018. szeptember 8-án és 9-én. A napok együtt vagy külön-külön is látogathatók. 

Induljunk tovább az áldás arany derengése által jelzett úton.

Eljött az ideje annak, hogy kapcsolódjunk személyes életünk, generációs, inkarnációs láncunk azon történetéhez, ahol valami fontos érték mélybe merült, vagy eltűnt, éppen akkor, amikor látszólag minden a legjobban alakult.

Csak hadd nyíljon meg ebből a történetből a jövő fénye. 

Fűzzük fel a tudatos emlékek láncára azt a történetet, ahol megalapozódott valami fontos, ami megéri a befeketett munkát, akár az áldozatot. 

Bottyán Katalin - Nap Kertje - a Nap magvetője

Szeptember 8. Kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésnapja. 
Az őszi búza vetésének napja is ez a régi hagyományban. Az isteni bölcsesség és gondos emberi előrelátás olyan, mint az időben vezető ösvény: a kivárni tudás, a türelem és a hit a keresett egységélményhez vezet bennünket. A legmagasabb, átváltozó misztérium, a Krisztus minőség a földön az étel és ital, a kenyér és a bor titkos, de hétköznapi alkímiájának felel meg. Csak hadd érkezzen meg annak egyszerű tanulsága, hogy a sorsot szervező bölcsesség segítségével minden élet-állomás és esetleges próbatétel egy nagyobb és teljesebb cél felé vezet. 

Találkozzunk a bőség, a mennyegzők, a szüret időszakában. Ezen a napon fogadjuk el, hogy hétköznapi tapasztalásunk mögött a más-más néven vagy formában ugyan, de a szeretet rendjei állnak a dimenziók sorában, az idő mélységes tereiben.

Ha lehetséges és kell, hadd érkezzen meg az ősi gabona-istennő áldása és segítsége is, az első meghaló és feltámadó istenségé. És hadd jöjjön, ha jöhet, a szenvedély és a mámor, a bor istene, Dionűszosz. Hátha éppen arra van szükséged, hogy kicsit feje tetejére álljon minden. Ez kellhet, hogy ézőpontod megváltozzon, s utána új, tiszta rend alakuljon ki.

Csak táncoljatok, gondolatbabák!

Ha szeretnél jönni, akár segítőként, akár állítóként, egyszerűen jelentkezhetsz az alábbi űrlapon is. Részletes leírás, árak találhatók a következő oldalon: http://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/

Szeretettel várlak: Bottyán Katalin 

Kérlek, válaszd ki, hogy állítóként vagy segítőként jelentkezel (csoportos állításra), illetve egyéni állítást kérsz.
Kérlek, a legördülő menüből válaszd ki a számodra megfelelő időpontot. Egyéni állítás esetén, ha a megadott napok nem jók neked, kérlek, válaszd a listában legalul az "időpontegyeztetést kérek" opciót. Egyéni állítás esetén minden esetben foglak keresni a pontos óra egyeztetése miatt.
Ha szeretnél email értesítőt kapni a következő állítói napokról, válaszd az "igen"-t, ha nem, akkor a "nem"-et. Ha már feliratkoztál, válaszd a "már feliratkoztam" opciót. Köszönöm.
Engedélyezem, hogy a www.bottyankatalin.com weboldal üzemeltetője válaszoljon az űrlapon megadott email címemre.
Kérlek, itt jelezd kérdésedet, kérésedet, témádat, vagy mindent, amit fontosnak tartasz.

Ha szeretnél, csatlakozhatsz a zárt Facebook csoporthoz: 

 
Családállítás & Személyiségintegráció
Facebook-csoport · 217 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre. Meghívhatjátok érdeklődő ismerőseite…
 

Jelentkezés a Galga Menti Női Körbe

No Comments
Kérlek, válaszd ki, hogy rendszeresen tudsz jönni a Női körbe, vagy csak egy konkrét alkalomra érkezel, esetleg csak kíváncsi vagy, milyen egy női önismereti kör.
Több válasz lehetséges. Kérlek, válaszd ki, mi iránt érdeklődsz. Ha az érdeklődési körödben van még olyan dolog, ami mindőnk számára érdekes lehet, esetleg gyakorlod is, akkor válaszd az egyéb lehetőséget, s írd meg a "bemutatkozás" rovatban, hogy mi az.
Ebben a rovatban kérlek, mutatkozz be pár szóval, illetve megemlítheted, hogy mi az, amiről szívesen hallanál, vagy amit szívesen megmutatnál a körtagoknak.
Kérlek, a legördülő menüből válaszd ki a számodra megfelelő időpontot.
Ha szeretnéd, hogy a későbbi programokról értesítsünk emailben, kérlek, itt jelöld.
Engedélyezem, hogy a www.bottyankatalin.com weboldal üzemeltetője válaszoljon az űrlapon megadott email címemre.
Kérlek, itt jelezd kérdésedet, kérésedet, témádat, vagy mindent, amit fontosnak tartasz és még eddig nem tudtad jelezni. (Nem kötelező).
 
Galga menti Női Kör
Facebook-csoport · 28 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A női kör egy áldott, csak nők által létrehozott tér, ahol megosztjuk egymással az életutunkon szerzett tapasztalatainkat, megéléseinket és történetei…
 
Bottyán Katalin - a Nap Kertje - a Titkos bolygó
A titkos bolygó