családállítás dimenzió állítás Inkarnációs tér kollektív tér módszer leírása női oltár oltár, Személyiségintegrációs állítás

Az árnyék transzformációja az állításban jelképek segítségével

Állítói nap és jelképek a Galga Menti Női Önismereti Körben 2018.11.10-én

Mennyi eszköz áll rendelkezésre, amikor a mezőben, a csoportokkal dolgozom!
Családállítás, coaching, gyógyító beszélgetés, tréningtechnikák, izomteszt, jelképek, mesék és történetek. Mindezek velünk együtt vannak a Térben…

Már gyermekkoromban… ezerszer hallgattam szüleimtől, majd később rongyosra olvastam a népmeséket, nem értettem mindenhol, de végiggyúrtam magamon a Sziriat oszlopait. Serdülőként éjszakánként olvastam a törzsi kultúrák meséit, történeteit, még az eposzokat, klasszikus drámákat is. Először még szamizdatban, majd később “rendes” könyvben Hamvas Bélát, Eliadét és másokat…

A néprajzi, antropológiai tanulmányok során kiegészültek, a sok év művészi alkotómunka során pedig élővé váltak, összeilleszkedtek mindezek: vizuális jelképek, történetek, szavak, nevek.

Amikor a mezőben dolgozom, állítást vezetek, ez a sok minden jelen van velem, segítenek az értelmezésben, a maguk archetipikus régiójából támogatják a nagyon személyes folyamatot, ami éppen zajlik.

Mi más lenne fontos az állítás során, mint az Ember, lényének szféráival. Belső világának segítségre, gyógyulásra váró szereplőivel, akikhez a hétköznapok hatásai nehezen jutnak el, ha egyszer páncél mögé bújtak, bezárkóztak egy trauma hatására. De azonnal felszabadulnak és biztonságban érzik magukat, ha a mesék, mítoszok nyelvét hallják, hiszen ez az ő nyelvük. A képek, mesék, mítoszok világa egyúttal a belső szereplők országa is. 

2018.11.10. oltár-mandala a Galga Menti Női Önismereti körben

Az egyik résztvevő – szervező, Timi a következőképpen  foglalta össze azt a novemberi állítói napot, aminek kapcsán most írok: “Mai önismereti női körünkön nagyon szép kapcsolódásokat éltünk meg és mély történeteket ismertünk meg. A novemberi transzformációs lélekfolyamatokban gyógyulást lelt vagy a gyógyulás útjára lépett a lélek.

Megtapasztaltuk a bántalmazó párkapcsolat egyik lehetséges transzformációs útját- milyen önismereti folyamatokon keresztül vezet az út a mély női sérülésekből a kölcsönös, egymás megbecsülésén, tiszteleten alapuló közös otthonig a férfival.

Az évköri minőségekhez kapcsolódva a mélybe, a tudattalanba merültünk, ott kiállva a próbákat megtapasztaltuk a lélektranszformációt és a fény születését.

Egy, az orvosok számára is új típusú, kidolgozott kezelési módszerekkel nem rendelkező betegség lehetséges gyökereinek feltárására indultunk- rettegésig fokozódó transzgenerációs/inkarnációs félelemmel, felelősség hárítással, életellenes döntésekkel néztünk szembe és vittünk megértést, fényt a szituációkba, ezzel is támogatva, kiegészítve, könnyítve az orvosi kezelések önmagában is járatlan, nehezített útját.” 

Ennek a mélybe merülős, gyógyító-gyógyulást segítő, fényhozó napnak az árnyék transzformálásáról és a fény felébresztéséről kellett szólnia. 

A tér egyszerűsége nagy segítségünkre volt ebben. Egy néhány hétköznapi tárgy segítségével oltár-mandalát készítettünk. Ez az erre az alkalomra épített erő-tér az asztalon finoman támogatta az élet-választást, az esszenciák, összegző üzenetek, oldó mondatok megérkezését az állítói munka közben. 

Az oltárunk egyszerű volt: két gyertya, egy piros négyszögletes tálon négy alma, egy gránátalma, egy pálca és egy gombolyag fonal. Ezek az erőteljes jelképek támogatták a teret, a mezőben végzett munkát.

November közepén a csupaszodó fák éves munkájából lassan csak a gyümölcs marad. Ez egy esszencia, mely magában foglalja a téli álom, a hideg, a hó, majd a tavaszi olvadás, meleg, a pattanó rügyek képét. Összefoglalja a virágot, a méhek táncát, a napfény és az eső, a lombok és a madarak emlékét. Piros és fényes kívül, belül fehér és ízletes. Legbelül pedig ott bújik a mag, mely a következő fák ígérete.

A három Istennő: Héra, Aphrodité és Pallasz Athéné – még mielőtt Erisz eldobta volna az almát.  Kedvesen beszélgetnek, lakomáznak… (Séta a Bronzkorba 2013. Mátrakeresztes). 

Jelképes szinten az alma lehet Erisz (a viszály istennőjének) almája, ha versengünk, de Heszperiszek kertjének, vagy az Édennek az almája is, ha bölcsességre és ártatlanságra teszünk szert a személyiségünk fejlődésének folyamatában. 

A gránátalma pedig az alvilágba ragadott leány-istennő, Koré/Perszephoné jelképe, ahogy a fáklya is. Ő az, akiben olyan erős az élet, hogy még alvilágba ragadtatása után is lénye egy része a fényben kap helyet, s a vegetáció, az évkör rendjének fenntartása lesz a feladata. 

A pálcát Hermész, a Lélekvezető jelképei között tartják számon, s a fonal közismerten szükséges, ha labirintusban kell járnod.

Ezek a tárgyak tehát mind az évkörnek megfelelő mélybe merülést, akár pokoljárás próbáját segítő istenségek/archetípusok attribútumai. A magyar népmesék alvilági sárkányainak legyőzése után a pásztorfiú egy vesszővel azok várára csap, a vár almává változik, így a fiú a zsebében elhozhatja őket. Majd hazaérkezése után a három almát a vesszővel gyémántvárrá változtatja, s megtalálja benne éppen azt a királykisasszonyt, akit valaha meglátott. 

Miért mondom el ezt? Miért használok gyakran mitológiai, népmesei történeteket, az állításokon?  Azért, mert a mitológiai, népmesei jelképek nyelve a lélek nyelve. Sok generáció, akár évezredek mentális munkájának, tapasztalatának esszenciái, kikristályosodásai. 

Amikor az állítást kérő sebzett nőiség-élményét gyógyítjuk a az állítás során, s azt mondom: lásd a szívedet, mintha víz csorogna rá, s lemossa róla mindazt a terhet, port, nyomokat, akár karcolásokat, melyeket a bántalmazó, versengő, téged nem értékelő párkapcsolatok hagytak rajta, s lassan látod, amint előtűnik érintetlen, valódi szépsége… akkor ezeknek a jelképeknek, itt az almának és a víznek az ereje támogatja a folyamatot.

Erisz almája (Séta a Bronzkorba, Mátrakeresztes… erdei színház)

Fájó életeseményeink, tapasztalataink is részben generációs, részben karmikus előzmények után, a személyes életünk cselekedetei mentén nyernek teret az életünkben. Emberi valóságunk összetett idői  és terei között, mint arany fonál, a jelképek, s az ezekből fűződő archaikus történetek (mítoszok, mesék) jelenthetik a hidat. A jó hír az, hogy lehet a fényt, egészséget, jóllétet választani, még ha bátorságot próbál is az adott történet, amit éppen “ad” a mező.

E novemberi Galga Menti Női Önismereti Körös állítói napon egy bátor kis csapat vállalkozott az árnyék felderítésére. Dolgoztunk személyiség belső terében, az asztro-állítás módszerével, valamint az állítást kérő jelen életének szereplőivel és inkarnációs térben is. 

Az azonnal megjelenő eredmény a fény és a szeretet tapasztalása volt az árnyék helyén. 

Állításra jelentkezhetsz: https://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/jelentkezes-szemelyisegintegracios-csaladallitasra/

© Az oldalon található valamennyi tartalom Bottyán Katalin etnográfus, állításvezető szellemi tulajdona. Felhasználása csak a szerző engedélyével, illetve hivatkozással lehetséges. Kérlek, csak nevemmel, az eredeti linkről oszd tovább.

Katalin

Személyiségintegrációs tréning vezető vagyok. Szeretettel várlak, ha a családállítás, a drámatechnikák és a kineziológiai izomteszt ötvözéséből álló komplex eszköztár segítségével szeretnéd gyógyítani, oldani családi, munkahelyi, vagy bármely társas problémádat. Önismereti és öngyógyító módszer, tehát saját belső világodban dolgozunk egy támogató légkörben. Az állítói napok helyszíne jelenleg Budapest és Jászberény.
Egyéni vagy csoportos állításra, coaching ülésre jelentkezhetsz a szemelyisegintegracios.allitas@gmail.com email címen, vagy töltsd ki a jelentkezési lapot: https://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/jelentkezes-szemelyisegintegracios-csaladallitasra/

Családállítóként Pozsgai Nikoletta tanítványa vagyok, de alkalmazom azokat a felismeréseket is, amelyeket sok év önismereti munka és különböző tanulmányok során magam szereztem. 7 éve vezetek rendszeresen családállításokat. Ezekről visszajelzéseket, leírásokat olvashatsz ezen az oldalon.

Eredeti szakmám szerint etnográfus és kulturális menedzser vagyok. Etnográfusként, kulturális antropológiát is tanultam, s az egyéni élettörténetek, a személyiség, mint az életpálya, életút, forrása ragadott meg. Egyéni sorsok, sokszor traumatikus élettörténetek feldolgozása érdekelt legjobban, illetve az egyén és a közösség viszonya. A narratív identitás elmélet és a gyógyító beszélgetés eszköztára indította el a keresést, melynek célja a családállításokon való részvétel, majd az állításvezetői képzés elvégzése lett. Kulturális menedzserként, szervezetfejlesztőként több közösséget alapítottam, vezettem. Dolgoztam a legkülönbözőbb érdeklődésű, hátterű felnőtt és gyermek csoportokkal, rendeztem kiállításokat, vezettem gyermekművészeti foglalkozásokat, rendezvényeket és táborokat. Mindezek mögött önálló művészeti tevékenység állt. Életem során folyamatosan összegeztem az olvasás, tanulás, tapasztalás alkotás és ráérzés által szerzett ismereteket, és igényem volt rá, hogy ezeket formába is öntsem. (Ezekből egy keveset meg is osztok, keresd a menüben az alkotások menüpontot.)

A 2013 óta elmúlt időszak egyik legjelentősebb hozadéka volt számomra, hogy – figyelmemet, időmet néha extrém módon igénybe vevő munkahelyi és magánéleti körülmények között – elvégeztem a Pozsgai Nikoletta Katalin által kidolgozott személyiségintegrációs állításvezetői képzést, ami a családfelállítás egy komplexebb és – tapasztalatból mondom – nagyon hatékony módja. Magam azon túl, amit korábban tanultam, és amit állításvezetői munkám közben a mező tanított nekem, elsősorban azt az utat követem, amit Nikoltól láttam, tehát az ő tanítványaként határozom meg magamat úgy is, mint állításvezető és úgy is, mint Szinkron 1-2 oktató, Szinkron 5/A és alapfokú NEF (női energia fitnesz) gyakorló.
Az én állítói napjaim többnyire úgy állnak össze, hogy 5-6 állítás személyes kérés alapján, és ha marad idő, lehetséges egy állítás a csoport közös árnyékára. Ezek nagyon izgalmas, a Kárpát-medence és a régi kultúrák életébe belepillantást engedő állítások, erős oldó hatással.

Saját módszeremmel dolgozom és fontos feladatomnak tartom a kollektív teres állítások vezetését. Ez inkább haladóknak való folyamat, ami út a fény ránk vonatkozó emlékezetében.

Megtisztelsz, ha problémáddal, kéréseddel megkeresel. Addig is, olvasgass az oldalamon. A leírások, visszajelzések segítenek eldönteni, ezt az élményt kerested-e.

Bottyán Katalin

Még szintén kedvelheted...