Az árnyék transzformációja az állításban jelképek segítségével

Állítói nap és jelképek a Galga Menti Női Önismereti Körben 2018.11.10-én

Mennyi eszköz áll rendelkezésre, amikor a mezőben, a csoportokkal dolgozom!
Családállítás, coaching, gyógyító beszélgetés, tréningtechnikák, izomteszt, jelképek, mesék és történetek. Mindezek velünk együtt vannak a Térben…

Már gyermekkoromban… ezerszer hallgattam szüleimtől, majd később rongyosra olvastam a népmeséket, nem értettem mindenhol, de végiggyúrtam magamon a Sziriat oszlopait. Serdülőként éjszakánként olvastam a törzsi kultúrák meséit, történeteit, még az eposzokat, klasszikus drámákat is. Először még szamizdatban, majd később “rendes” könyvben Hamvas Bélát, Eliadét és másokat…

A néprajzi, antropológiai tanulmányok során kiegészültek, a sok év művészi alkotómunka során pedig élővé váltak, összeilleszkedtek mindezek: vizuális jelképek, történetek, szavak, nevek.

Amikor a mezőben dolgozom, állítást vezetek, ez a sok minden jelen van velem, segítenek az értelmezésben, a maguk archetipikus régiójából támogatják a nagyon személyes folyamatot, ami éppen zajlik.

Mi más lenne fontos az állítás során, mint az Ember, lényének szféráival. Belső világának segítségre, gyógyulásra váró szereplőivel, akikhez a hétköznapok hatásai nehezen jutnak el, ha egyszer páncél mögé bújtak, bezárkóztak egy trauma hatására. De azonnal felszabadulnak és biztonságban érzik magukat, ha a mesék, mítoszok nyelvét hallják, hiszen ez az ő nyelvük. A képek, mesék, mítoszok világa egyúttal a belső szereplők országa is. 

2018.11.10. oltár-mandala a Galga Menti Női Önismereti körben

Az egyik résztvevő – szervező, Timi a következőképpen  foglalta össze azt a novemberi állítói napot, aminek kapcsán most írok: “Mai önismereti női körünkön nagyon szép kapcsolódásokat éltünk meg és mély történeteket ismertünk meg. A novemberi transzformációs lélekfolyamatokban gyógyulást lelt vagy a gyógyulás útjára lépett a lélek.

Megtapasztaltuk a bántalmazó párkapcsolat egyik lehetséges transzformációs útját- milyen önismereti folyamatokon keresztül vezet az út a mély női sérülésekből a kölcsönös, egymás megbecsülésén, tiszteleten alapuló közös otthonig a férfival.

Az évköri minőségekhez kapcsolódva a mélybe, a tudattalanba merültünk, ott kiállva a próbákat megtapasztaltuk a lélektranszformációt és a fény születését.

Egy, az orvosok számára is új típusú, kidolgozott kezelési módszerekkel nem rendelkező betegség lehetséges gyökereinek feltárására indultunk- rettegésig fokozódó transzgenerációs/inkarnációs félelemmel, felelősség hárítással, életellenes döntésekkel néztünk szembe és vittünk megértést, fényt a szituációkba, ezzel is támogatva, kiegészítve, könnyítve az orvosi kezelések önmagában is járatlan, nehezített útját.” 

Ennek a mélybe merülős, gyógyító-gyógyulást segítő, fényhozó napnak az árnyék transzformálásáról és a fény felébresztéséről kellett szólnia. 

A tér egyszerűsége nagy segítségünkre volt ebben. Egy néhány hétköznapi tárgy segítségével oltár-mandalát készítettünk. Ez az erre az alkalomra épített erő-tér az asztalon finoman támogatta az élet-választást, az esszenciák, összegző üzenetek, oldó mondatok megérkezését az állítói munka közben. 

Az oltárunk egyszerű volt: két gyertya, egy piros négyszögletes tálon négy alma, egy gránátalma, egy pálca és egy gombolyag fonal. Ezek az erőteljes jelképek támogatták a teret, a mezőben végzett munkát.

November közepén a csupaszodó fák éves munkájából lassan csak a gyümölcs marad. Ez egy esszencia, mely magában foglalja a téli álom, a hideg, a hó, majd a tavaszi olvadás, meleg, a pattanó rügyek képét. Összefoglalja a virágot, a méhek táncát, a napfény és az eső, a lombok és a madarak emlékét. Piros és fényes kívül, belül fehér és ízletes. Legbelül pedig ott bújik a mag, mely a következő fák ígérete.

A három Istennő: Héra, Aphrodité és Pallasz Athéné – még mielőtt Erisz eldobta volna az almát.  Kedvesen beszélgetnek, lakomáznak… (Séta a Bronzkorba 2013. Mátrakeresztes). 

Jelképes szinten az alma lehet Erisz (a viszály istennőjének) almája, ha versengünk, de Heszperiszek kertjének, vagy az Édennek az almája is, ha bölcsességre és ártatlanságra teszünk szert a személyiségünk fejlődésének folyamatában. 

A gránátalma pedig az alvilágba ragadott leány-istennő, Koré/Perszephoné jelképe, ahogy a fáklya is. Ő az, akiben olyan erős az élet, hogy még alvilágba ragadtatása után is lénye egy része a fényben kap helyet, s a vegetáció, az évkör rendjének fenntartása lesz a feladata. 

A pálcát Hermész, a Lélekvezető jelképei között tartják számon, s a fonal közismerten szükséges, ha labirintusban kell járnod.

Ezek a tárgyak tehát mind az évkörnek megfelelő mélybe merülést, akár pokoljárás próbáját segítő istenségek/archetípusok attribútumai. A magyar népmesék alvilági sárkányainak legyőzése után a pásztorfiú egy vesszővel azok várára csap, a vár almává változik, így a fiú a zsebében elhozhatja őket. Majd hazaérkezése után a három almát a vesszővel gyémántvárrá változtatja, s megtalálja benne éppen azt a királykisasszonyt, akit valaha meglátott. 

Miért mondom el ezt? Miért használok gyakran mitológiai, népmesei történeteket, az állításokon?  Azért, mert a mitológiai, népmesei jelképek nyelve a lélek nyelve. Sok generáció, akár évezredek mentális munkájának, tapasztalatának esszenciái, kikristályosodásai. 

Amikor az állítást kérő sebzett nőiség-élményét gyógyítjuk a az állítás során, s azt mondom: lásd a szívedet, mintha víz csorogna rá, s lemossa róla mindazt a terhet, port, nyomokat, akár karcolásokat, melyeket a bántalmazó, versengő, téged nem értékelő párkapcsolatok hagytak rajta, s lassan látod, amint előtűnik érintetlen, valódi szépsége… akkor ezeknek a jelképeknek, itt az almának és a víznek az ereje támogatja a folyamatot.

Erisz almája (Séta a Bronzkorba, Mátrakeresztes… erdei színház)

Fájó életeseményeink, tapasztalataink is részben generációs, részben karmikus előzmények után, a személyes életünk cselekedetei mentén nyernek teret az életünkben. Emberi valóságunk összetett idői  és terei között, mint arany fonál, a jelképek, s az ezekből fűződő archaikus történetek (mítoszok, mesék) jelenthetik a hidat. A jó hír az, hogy lehet a fényt, egészséget, jóllétet választani, még ha bátorságot próbál is az adott történet, amit éppen “ad” a mező.

E novemberi Galga Menti Női Önismereti Körös állítói napon egy bátor kis csapat vállalkozott az árnyék felderítésére. Dolgoztunk személyiség belső terében, az asztro-állítás módszerével, valamint az állítást kérő jelen életének szereplőivel és inkarnációs térben is. 

Az azonnal megjelenő eredmény a fény és a szeretet tapasztalása volt az árnyék helyén. 

A Galga Menti Női Önismereti Körbe jelentkezhetsz: http://www.bottyankatalin.com/galga-menti-noi-kor/jelentkezes-a-galga-menti-noi-korbe/http://www.bottyankatalin.com/galga-menti-noi-kor/jelentkezes-a-galga-menti-noi-korbe/

És szeretettel várlak egyéni és csoportos családállításra is: http://www.bottyankatalin.com/allitoi-napok-meghivoi/jelentkezes-szemelyisegintegracios-csaladallitasra/

 
Családállítás & Személyiségintegráció
Facebook-csoport · 249 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A csoportot a személyiségintegrációs állítói napokon részt vettek, vagy az iránt érdeklődők számára hívtam létre. Meghívhatjátok érdeklődő ismerőseite…